اوقات نماز Departamento de León

NI / León / Departamento de León

جهت قبله Departamento de León

N E S W

جهت قبله Departamento de León

°57.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de León, León: °57.6 :جهت قطب نما °57.5 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de León, Departamento de Leon, Leon, León

اوقات نماز La Palmera
اوقات نماز Barrio El Terrero
اوقات نماز Santa Rosa
اوقات نماز El Charco de Los Bueyes
اوقات نماز La Sabaneta
اوقات نماز La Fuente