اوقات نماز Departamento de Chontales

NI / Chontales / Departamento de Chontales

جهت قبله Departamento de Chontales

N E S W

جهت قبله Departamento de Chontales

°59.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Chontales, Chontales: °59.2 :جهت قطب نما °58.4 :جهت واقعی °10.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Chontales, Chontales