اوقات نماز Municipio de San Marcos

NI / Carazo / Municipio de San Marcos

جهت قبله Municipio de San Marcos

N E S W

جهت قبله Municipio de San Marcos

°58.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipio de San Marcos, Carazo: °58.1 :جهت قطب نما °58 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipio de San Marcos, San Marcos

اوقات نماز La Barranca
اوقات نماز Montecristo
اوقات نماز Santa María, (Santa Maria)
اوقات نماز Santa Elvira
اوقات نماز Cicaya Grande
اوقات نماز Brasil Grande
اوقات نماز Los Rivera
اوقات نماز El Recreo
اوقات نماز Emperatriz
اوقات نماز La Marcheneña, (La Marchenena)
اوقات نماز Temoa
اوقات نماز El Asilo
اوقات نماز Pacaya
اوقات نماز El Dorado
اوقات نماز Las Esquinas
اوقات نماز San Francisco
اوقات نماز El Paraíso, (El Paraiso)
اوقات نماز Los Sánchez, (Los Sanchez)