اوقات نماز Departamento de Carazo

NI / Carazo / Departamento de Carazo

جهت قبله Departamento de Carazo

N E S W

جهت قبله Departamento de Carazo

°58.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Carazo, Carazo: °58.2 :جهت قطب نما °58.1 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Carazo, Carazo

اوقات نماز El Polvasal
اوقات نماز Aqui Te Espero
اوقات نماز Loma Alta
اوقات نماز Santa Ana
اوقات نماز El Panamá, (El Panama)
اوقات نماز Las Brisas
اوقات نماز El Bosque
اوقات نماز Las Cuacas
اوقات نماز La Reserva
اوقات نماز El Tular
اوقات نماز El Rosario Manila
اوقات نماز San Antonio
اوقات نماز Santa Teresa
اوقات نماز La Pita
اوقات نماز Río Gigante, (Rio Gigante)
اوقات نماز El Taquezal
اوقات نماز Cerro Los Malejones
اوقات نماز Sajohie
اوقات نماز San Jerónimo, (San Jeronimo)
اوقات نماز Las Cañas, (Las Canas)
اوقات نماز San Luis
اوقات نماز El Paraíso, (El Paraiso)
اوقات نماز Cerro Grande
اوقات نماز San Miguel
اوقات نماز El Fortín, (El Fortin)
اوقات نماز El Ingenio
اوقات نماز Santa Luisa
اوقات نماز Las Mercedes
اوقات نماز Amayo