اوقات نماز Departamento de Boaco

NI / Boaco / Departamento de Boaco

جهت قبله Departamento de Boaco

N E S W

جهت قبله Departamento de Boaco

°58.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Boaco, Boaco: °58.8 :جهت قطب نما °58.1 :جهت واقعی °10.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Boaco, Boaco

اوقات نماز Santa Isabel
اوقات نماز Buenos Aires