اوقات نماز Costa Caribe Sur

NI / Atlántico Sur / Costa Caribe Sur

جهت قبله Costa Caribe Sur

N E S W

جهت قبله Costa Caribe Sur

°60.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Costa Caribe Sur, Atlántico Sur: °60.3 :جهت قطب نما °59 :جهت واقعی °11.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Costa Caribe Sur, Atlantico Sur, Atlántico Sur, RAAS, Region Autonoma Atlantico Sur, Region Autonoma de la Costa Caribe Sur, Región Autónoma Atlántico Sur, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur