اوقات نماز North Atlantic Autonomous Region (RAAN)

NI / Atlántico Norte (RAAN) / North Atlantic Autonomous Region (RAAN)

جهت قبله North Atlantic Autonomous Region (RAAN)

N E S W

جهت قبله North Atlantic Autonomous Region (RAAN)

°59.7 :جهت قطب نما
جهت قبله North Atlantic Autonomous Region (RAAN), Atlántico Norte (RAAN): °59.7 :جهت قطب نما °58.1 :جهت واقعی °11.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

North Atlantic Autonomous Region (RAAN), Atlantico Norte (RAAN), Atlántico Norte (RAAN), RAAN, Region Autonoma Atlantico Norte, Región Autónoma Atlántico Norte