اوقات نماز Ebonyi State

NG / Ebonyi / Ebonyi State

جهت قبله Ebonyi State

N E S W

جهت قبله Ebonyi State

°62.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Ebonyi State, Ebonyi: °62.2 :جهت قطب نما °60.5 :جهت واقعی °11.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ebonyi State, Ebonyi

اوقات نماز Ndiabo
اوقات نماز Agu-Akpu
اوقات نماز Ochaha
اوقات نماز Agalegu
اوقات نماز Ohamini
اوقات نماز Ugbuloke
اوقات نماز Nkwagu
اوقات نماز Osuaka
اوقات نماز Amagu
اوقات نماز Agbaja
اوقات نماز Achara-Unuhu
اوقات نماز Okwefurike
اوقات نماز Ezzo-Abia