اوقات نماز Abia State

NG / Abia / Abia State

جهت قبله Abia State

N E S W

جهت قبله Abia State

°61.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Abia State, Abia: °61.8 :جهت قطب نما °59.8 :جهت واقعی °12 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Abia State, Abia

اوقات نماز Ikputu Nsuru
اوقات نماز Umuosu
اوقات نماز Mbubo
اوقات نماز Aro Ajatakiri
اوقات نماز Umuogu
اوقات نماز Ahuwo
اوقات نماز Umu Eziuku
اوقات نماز Ukwuke Oronta
اوقات نماز Umu-Eze Uku
اوقات نماز Umu Igu
اوقات نماز Ntalakwu
اوقات نماز Ezi Uku