اوقات نماز Tasquillo

MX / Hidalgo / Tasquillo

جهت قبله Tasquillo

N E S W

جهت قبله Tasquillo

°40.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Tasquillo, Hidalgo: °40.6 :جهت قطب نما °45.9 :جهت واقعی °1-5.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tasquillo

اوقات نماز Tetzhu
اوقات نماز San Isidro
اوقات نماز Ojo de Agua
اوقات نماز Caltimacan
اوقات نماز Arbolado
اوقات نماز Puente de Fierro
اوقات نماز Frente al Vivero
اوقات نماز Arroyo San Antonio
اوقات نماز Tasquillo
اوقات نماز López Rayón, (Lopez Rayon)
اوقات نماز San Francisco Texquedho
اوقات نماز Nuevo Arenal
اوقات نماز Remedios
اوقات نماز Arroyo Texquedo
اوقات نماز San Nicolás (San Nicolás Caltimacán), (San Nicolas (San Nicolas Caltimacan))
اوقات نماز Arroyo el Jicote
اوقات نماز La Cruz
اوقات نماز Arroyo Congodho
اوقات نماز Venta del Río, (Venta del Rio)
اوقات نماز La Loma
اوقات نماز Arroyo Salitre
اوقات نماز La Candelaria
اوقات نماز Danghu
اوقات نماز Megüí, (Megui)
اوقات نماز Cuauhtémoc, (Cuauhtemoc)
اوقات نماز Arroyo las Crucecitas