اوقات نماز Tombouctou Region

ML / Tombouctou / Tombouctou Region

جهت قبله Tombouctou Region

N E S W

جهت قبله Tombouctou Region

°81.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Tombouctou Region, Tombouctou: °81.9 :جهت قطب نما °79.7 :جهت واقعی °12.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tombouctou Region, Region VI, Region de Tombouctou, Région de Tombouctou, Sixth Region, Tombouctou, mntqt tmbktw, tmbktw, تمبكتو, منطقة تمبكتو

اوقات نماز ’Elb Toualef, ('Elb Toualef)