اوقات نماز Cercle de Goundam

ML / Tombouctou / Cercle de Goundam

جهت قبله Cercle de Goundam

N E S W

جهت قبله Cercle de Goundam

°81.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Cercle de Goundam, Tombouctou: °81.1 :جهت قطب نما °78.3 :جهت واقعی °12.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cercle de Goundam, Goundam, Goundam Cercle