اوقات نماز Sikasso Region

ML / Sikasso / Sikasso Region

جهت قبله Sikasso Region

N E S W

جهت قبله Sikasso Region

°75.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Sikasso Region, Sikasso: °75.4 :جهت قطب نما °70.9 :جهت واقعی °14.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sikasso Region, Region III, Region de Sikasso, Région de Sikasso, Sikasso, Third Region

اوقات نماز Sirakoroba
اوقات نماز Koutiénébougou, (Koutienebougou)
اوقات نماز Faboula
اوقات نماز Kalifabougou