اوقات نماز Koutiala Cercle

ML / Sikasso / Koutiala Cercle

جهت قبله Koutiala Cercle

N E S W

جهت قبله Koutiala Cercle

°75.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Koutiala Cercle, Sikasso: °75.9 :جهت قطب نما °71.9 :جهت واقعی °14 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Koutiala Cercle, Koutiala

اوقات نماز Kokouna
اوقات نماز Bélesso, (Belesso)