اوقات نماز Baroueli

ML / Ségou / Baroueli

جهت قبله Baroueli

N E S W

جهت قبله Baroueli

°76.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Baroueli, Ségou: °76.8 :جهت قطب نما °72.7 :جهت واقعی °14.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Baroueli, Baroueli Cercle, Barouéli Cercle

اوقات نماز Kalé, (Kale)
اوقات نماز Forêt Classée de Dioforongo, (Foret Classee de Dioforongo)
اوقات نماز Ouokoni-Foula
اوقات نماز Ouokoni-Bamana
اوقات نماز Yérébougou, (Yerebougou)
اوقات نماز Yorokabougou
اوقات نماز Kébougou, (Kebougou)