اوقات نماز Mopti Region

ML / Mopti / Mopti Region

جهت قبله Mopti Region

N E S W

جهت قبله Mopti Region

°77 :جهت قطب نما
جهت قبله Mopti Region, Mopti: °77 :جهت قطب نما °74.1 :جهت واقعی °12.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mopti Region, Fifth Region, Mopti, Region V, Region de Mopti, Région de Mopti

اوقات نماز Kenndié, (Kenndie)
اوقات نماز Dantiandé, (Dantiande)