اوقات نماز Koulikoro Region

ML / Koulikoro / Koulikoro Region

جهت قبله Koulikoro Region

N E S W

جهت قبله Koulikoro Region

°77.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Koulikoro Region, Koulikoro: °77.7 :جهت قطب نما °73.4 :جهت واقعی °14.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Koulikoro Region, Koulikoro, Region II, Region de Koulikoro, Région de Koulikoro, Second Region

اوقات نماز Sérébabougou, (Serebabougou)
اوقات نماز Kokoni
اوقات نماز Kamatiguikabougou
اوقات نماز Saféna, (Safena)
اوقات نماز Siramanbougou
اوقات نماز Maréna, (Marena)
اوقات نماز Blaningoudia