اوقات نماز Cercle d’Abeïbara

ML / Kidal / Cercle d’Abeïbara

جهت قبله Cercle d’Abeïbara

N E S W

جهت قبله Cercle d’Abeïbara

°81 :جهت قطب نما
جهت قبله Cercle d’Abeïbara, Kidal: °81 :جهت قطب نما °80.2 :جهت واقعی °10.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cercle d’Abeïbara, Cercle d'Abeibara, Abeibara, Abeïbara