اوقات نماز Kayes Region

ML / Kayes / Kayes Region

جهت قبله Kayes Region

N E S W

جهت قبله Kayes Region

°78.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Kayes Region, Kayes: °78.7 :جهت قطب نما °73.5 :جهت واقعی °15.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kayes Region, First Region, Kayes, Region I, Region de Kayes, Région de Kayes

اوقات نماز Mahina
اوقات نماز Kiniédito, (Kiniedito)
اوقات نماز Djinndjinnbounda
اوقات نماز Bindougou