اوقات نماز Gao Region

ML / Gao / Gao Region

جهت قبله Gao Region

N E S W

جهت قبله Gao Region

°77.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Gao Region, Gao: °77.6 :جهت قطب نما °76.2 :جهت واقعی °11.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gao Region, Gao, Region VII, Region de Gao, Région de Gao, Seventh Region