اوقات نماز Cercle de Bourem

ML / Gao / Cercle de Bourem

جهت قبله Cercle de Bourem

N E S W

جهت قبله Cercle de Bourem

°79.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Cercle de Bourem, Gao: °79.3 :جهت قطب نما °77.6 :جهت واقعی °11.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cercle de Bourem, Bourem

اوقات نماز Issehoun