اوقات نماز Bamako Region

ML / Bamako / Bamako Region

جهت قبله Bamako Region

N E S W

جهت قبله Bamako Region

°77.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Bamako Region, Bamako: °77.1 :جهت قطب نما °72.4 :جهت واقعی °14.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bamako Region, Bamako, District de Bamako

اوقات نماز Bagadadji
اوقات نماز Bamako
اوقات نماز Bozolaniarela
اوقات نماز Médina Koura, (Medina Koura)
اوقات نماز Bamako Koura
اوقات نماز Bolibana
اوقات نماز Dar Salam
اوقات نماز Dravela
اوقات نماز Ntomikoro
اوقات نماز Ouolofobougou
اوقات نماز Bozola
اوقات نماز Zone Industrielle
اوقات نماز Sebeninkoro
اوقات نماز Koulouba
اوقات نماز Missira
اوقات نماز Sogonafing
اوقات نماز Badalabougou
اوقات نماز Badialan
اوقات نماز Grottes
اوقات نماز Hamdallaye
اوقات نماز Sikoroni
اوقات نماز Banconi
اوقات نماز Quartier Mali
اوقات نماز Samé, (Same)
اوقات نماز Lafiabougou