اوقات نماز Mojkovac

ME / Mojkovac / Mojkovac

جهت قبله Mojkovac

N E S W

جهت قبله Mojkovac

°131.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Mojkovac, Mojkovac: °131.8 :جهت قطب نما °135.5 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mojkovac, Moikovacas, Mojkovaci, Opshtina Mojkovac, Opstina Mojkovac, Opština Mojkovac, mo yi ke wa ci, moikobacheu, moikovu~atsu, mwjkwfats, mwykwwats, Мойковац, Мојковац, Општина Мојковац, موجکوفاتس, مویکوواتس, მოიკოვაცი, モイコヴァツ, 莫伊科瓦茨, 모이코바츠

اوقات نماز Paklješica, (Pakljesica)
اوقات نماز Mojkovac
اوقات نماز Rudnica
اوقات نماز Paklješica, (Pakljesica)
اوقات نماز Rudnica
اوقات نماز Bojna Njiva
اوقات نماز Donje Selo
اوقات نماز Babića Polje, (Babica Polje)
اوقات نماز Suvovrh
اوقات نماز Marića Luka, (Marica Luka)
اوقات نماز Bjelojevićka Reka, (Bjelojevicka Reka)
اوقات نماز Paljokina Kosa
اوقات نماز Tutića Kosa, (Tutica Kosa)
اوقات نماز Podbišće, (Podbisce)
اوقات نماز Karova Kosa
اوقات نماز Mutovak
اوقات نماز Pržišta, (Przista)
اوقات نماز Uloševina, (Ulosevina)
اوقات نماز Blatina
اوقات نماز Bjelojeviće, (Bjelojevice)
اوقات نماز Razvršje, (Razvrsje)
اوقات نماز Feratovo Polje
اوقات نماز Gornja Polja
اوقات نماز Lojanice
اوقات نماز Topovi
اوقات نماز Slavkovo Brdo
اوقات نماز Varda
اوقات نماز Slatko Brdo
اوقات نماز Šančevi, (Sancevi)
اوقات نماز Medeno Guvno
اوقات نماز Štitarička Rijeka, (Stitaricka Rijeka)
اوقات نماز Brskovo
اوقات نماز Mali Prepran
اوقات نماز Bumbulovo Brdo
اوقات نماز Bukova Glava
اوقات نماز Dekovac
اوقات نماز Gornji Lepenac
اوقات نماز Bojkovače, (Bojkovace)
اوقات نماز Orlosjedina
اوقات نماز Donji Lepenac
اوقات نماز Čelinska Kosa, (Celinska Kosa)
اوقات نماز Laništa, (Lanista)
اوقات نماز Večerinovac, (Vecerinovac)
اوقات نماز Opareni Brijeg
اوقات نماز Spring
اوقات نماز Katuničko Brdo, (Katunicko Brdo)
اوقات نماز Lepenac
اوقات نماز Mačkate, (Mackate)
اوقات نماز Krstac
اوقات نماز Bistrica
اوقات نماز Gilinoge
اوقات نماز Padež, (Padez)
اوقات نماز Pod Milojevića, (Pod Milojevica)
اوقات نماز Mekića Kula, (Mekica Kula)