اوقات نماز Raionul Ocniţa

MD / Raionul Ocniţa / Raionul Ocniţa

جهت قبله Raionul Ocniţa

N E S W

جهت قبله Raionul Ocniţa

°149.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Raionul Ocniţa, Raionul Ocniţa: °149.7 :جهت قطب نما °155.6 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Raionul Ocniţa, Raionul Ocnita, Arrondissement Ocnita, Arrondissement Ocniţa, Condado de Ocnita, Condado de Ocniţa, Ocnita, Ocniţa, Oknickij rajon, Oknitskiy Rayon, Raion de Ocnita, Raion de Ocniţa, Raionul Ocnița, Rajonul Oknicja, Rejon Ocnita, Rejon Ocniţa, Окницкий район, Районул Окниця

اوقات نماز Oknitsa
اوقات نماز Bîrnova, (Birnova)
اوقات نماز Lipnic