اوقات نماز Ialoveni

MD / Ialoveni / Ialoveni

جهت قبله Ialoveni

N E S W

جهت قبله Ialoveni

°151.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Ialoveni, Ialoveni: °151.1 :جهت قطب نما °156.9 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ialoveni, Arrondissement Ialoveni, Condado de Ialoveni, Ialoveni District, Jalovenskij rajon, Kotovskiy Rayon, Raion de Ialoveni, Raionul Ialoveni, Rajonul Jaloven', Rejon Ialoveni, Районул Яловень, Яловенский район

اوقات نماز Găureni, (Gaureni)
اوقات نماز Zîmbreni, (Zimbreni)
اوقات نماز Gora Restiyana
اوقات نماز Horeşti, (Horesti)