اوقات نماز Găgăuzia

MD / Găgăuzia / Găgăuzia

جهت قبله Găgăuzia

N E S W

جهت قبله Găgăuzia

°150.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Găgăuzia, Găgăuzia: °150.4 :جهت قطب نما °156.1 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Găgăuzia, Gagauzia, Unitate Teritoriala Autonoma Gagauzia, Unitate Teritorială Autonomă Găgăuzia, Unitatea Teritoriala Autonoma Gagauzia, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia

اوقات نماز Beşalma, (Besalma)
اوقات نماز Gora Baurch’, (Gora Baurch')