اوقات نماز Făleşti

MD / Făleşti / Făleşti

جهت قبله Făleşti

N E S W

جهت قبله Făleşti

°149.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Făleşti, Făleşti: °149.6 :جهت قطب نما °155.4 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Făleşti, Falesti, Condado de Falesti, Condado de Făleşti, Faleshtskij rajon, Faleshtskiy Rayon, Falesti District, Fălești, Fălești District, Raion de Falesti, Raion de Falești, Raionul Falesti, Raionul Făleşti, Raionul Fălești, Rajonul Fehlesht', Rejon Falesti, Rejon Făleşti, Районул Фэлешть, Фалештский район

اوقات نماز Făleştii Noi, (Falestii Noi)
اوقات نماز Pietrosul Nou
اوقات نماز Fălești, (Falesti)
اوقات نماز Egorovca
اوقات نماز Catranîc, (Catranic)
اوقات نماز Hitreşti, (Hitresti)
اوقات نماز Catranîc, (Catranic)