اوقات نماز Raionul Dubăsari

MD / Dubăsari / Raionul Dubăsari

جهت قبله Raionul Dubăsari

N E S W

جهت قبله Raionul Dubăsari

°151.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Raionul Dubăsari, Dubăsari: °151.8 :جهت قطب نما °157.8 :جهت واقعی °1-6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Raionul Dubăsari, Raionul Dubasari, Dubasari, Dubossarskiy Rayon, Dubăsari

اوقات نماز Ustia
اوقات نماز Zoloceni
اوقات نماز Răut, (Raut)
اوقات نماز Mahala
اوقات نماز Dubăsari, (Dubasari)
اوقات نماز Jevreni
اوقات نماز Corjova
اوقات نماز Răculeşti, (Raculesti)
اوقات نماز Port Kriulyani