اوقات نماز Cimişlia

MD / Cimişlia / Cimişlia

جهت قبله Cimişlia

N E S W

جهت قبله Cimişlia

°150.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Cimişlia, Cimişlia: °150.9 :جهت قطب نما °156.7 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cimişlia, Cimislia, Chimishlijskij rajon, Chimishliyskiy Rayon, Cimislia District, Cimișlia, Cimișlia District, Condado de Cimislia, Condado de Cimişlia, Raion de Cimislia, Raion de Cimișlia, Raionul Cimislia, Raionul Cimişlia, Raionul Cimișlia, Rajonul Chimishlija, Rejon Cimislia, Rejon Cimişlia, Районул Чимишлия, Чимишлийский район

اوقات نماز Novyy Selemet
اوقات نماز Coştangalia, (Costangalia)