اوقات نماز Municipiul Chişinău

MD / Chișinău Municipality / Municipiul Chişinău

جهت قبله Municipiul Chişinău

N E S W

جهت قبله Municipiul Chişinău

°151.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipiul Chişinău, Chișinău Municipality: °151.2 :جهت قطب نما °157.1 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipiul Chişinău, Municipiul Chisinau, Chisinau, Chisinau Municipality, Chişinău, Chișinău Municipality, Gorod Kishinev, Gorod Kishinëv, Municipiul Chișinău

اوقات نماز Sectorul Botanica
اوقات نماز Chisinau
اوقات نماز Centru
اوقات نماز Lacul Valea Morilor
اوقات نماز Chisinau Locomotive Depot
اوقات نماز Codru
اوقات نماز Parcul Catedralei
اوقات نماز Buiucani
اوقات نماز Otovaska-Byk