اوقات نماز Cantemir

MD / Cantemir / Cantemir

جهت قبله Cantemir

N E S W

جهت قبله Cantemir

°149.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Cantemir, Cantemir: °149.8 :جهت قطب نما °155.5 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cantemir, Arrondissement Cantemir, Cantemir District, Cantemir jaras, Cantemir járás, Condado de Cantemir, Distretto di Cantemir, Districte de Cantemir, Distrito de Cantemir, Kantemirs'kij rajon, Kantemirski rajon, Kantemirskij rajon, Kantemirskiy Rayon, Kantemyro rajonas, Okres Cantemir, Raion de Cantemir, Raionul Cantemir, Rajon Cantemir, Rajonul Kantemir, Rejon Cantemir, gang dai mi er qu, kantemileu gu, Кантемирски район, Кантемирский район, Кантемірський район, Районул Кантемир, ضلع کانتیمیر, کانتیمیر ضلع, კანტემირის რაიონი, 岡代米爾區, 칸테미르 구

اوقات نماز Butuceni
اوقات نماز Măcreşti, (Macresti)
اوقات نماز Cîrpeşti, (Cirpesti)
اوقات نماز Popovca
اوقات نماز Lingura
اوقات نماز Crăciun, (Craciun)
اوقات نماز Ilashkova
اوقات نماز Tartaul