اوقات نماز Raionul Călăraşi

MD / Călăraşi / Raionul Călăraşi

جهت قبله Raionul Călăraşi

N E S W

جهت قبله Raionul Călăraşi

°150.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Raionul Călăraşi, Călăraşi: °150.4 :جهت قطب نما °156.3 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Raionul Călăraşi, Raionul Calarasi, Calarasi, Călăraşi, Kalarashskiy Rayon

اوقات نماز Răciula, (Raciula)
اوقات نماز Nişcani, (Niscani)
اوقات نماز Călăraşi, (Calarasi)
اوقات نماز Mîndra, (Mindra)
اوقات نماز Parcani