اوقات نماز Municipiul Bender

MD / Bender Municipality / Municipiul Bender

جهت قبله Municipiul Bender

N E S W

جهت قبله Municipiul Bender

°152.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipiul Bender, Bender Municipality: °152.2 :جهت قطب نما °158.1 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipiul Bender, Bender, Bender Municipality

اوقات نماز Proteagailovca
اوقات نماز Bender
اوقات نماز Varniţa, (Varnita)