اوقات نماز Municipiul Bălţi

MD / Bălţi / Municipiul Bălţi

جهت قبله Municipiul Bălţi

N E S W

جهت قبله Municipiul Bălţi

°150 :جهت قطب نما
جهت قبله Municipiul Bălţi, Bălţi: °150 :جهت قطب نما °155.9 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Municipiul Bălţi, Municipiul Balti, Balti, Bălţi

اوقات نماز Staraya Slobodzeya
اوقات نماز Bălţi, (Balti)
اوقات نماز Copăceanca, (Copaceanca)
اوقات نماز Pămînteni, (Paminteni)
اوقات نماز Răuţel, (Rautel)
اوقات نماز Ţigănia, (Tigania)