اوقات نماز Jabal al Gharbi District

LY / Jabal al Gharbi / Jabal al Gharbi District

جهت قبله Jabal al Gharbi District

N E S W

جهت قبله Jabal al Gharbi District

°102.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Jabal al Gharbi District, Jabal al Gharbi: °102.3 :جهت قطب نما °104.2 :جهت واقعی °1-1.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Jabal al Gharbi District, Jabal al Gharbi, Sha'biyat al Jabal al Gharbi, Sha‘bīyat al Jabal al Gharbī, aljbl alghrby, الجبل أﻠﻐﺮﺒﯽ, شعبية الجبل أﻠﻐﺮﺒﯽ

اوقات نماز Qa‘rāt al Maḩīj, (Qa`rat al Mahij)