اوقات نماز Sha‘bīyat Banghāzī

LY / Banghāzī / Sha‘bīyat Banghāzī

جهت قبله Sha‘bīyat Banghāzī

N E S W

جهت قبله Sha‘bīyat Banghāzī

°113.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Sha‘bīyat Banghāzī, Banghāzī: °113.5 :جهت قطب نما °116.5 :جهت واقعی °1-3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sha‘bīyat Banghāzī, Sha'biyat Banghazi, Baladiyat Banghazi, Baladiyat Binghazi, Baladiyat Binghāzī, Baladīyat Banghāzī, Banghazi, Banghāzī, Sha`biyat Banghazi, bnghazy, بنغازي, شعبية بنغازي

اوقات نماز Qaryat al Ḩarrāsh, (Qaryat al Harrash)
اوقات نماز Bu Atni
اوقات نماز Az Zūfīyah, (Az Zufiyah)
اوقات نماز Mazra‘at ‘Abd as Salām Qudūrah, (Mazra`at `Abd as Salam Qudurah)
اوقات نماز Bū Shaţīn, (Bu Shatin)
اوقات نماز Al Kūsh, (Al Kush)
اوقات نماز Zamzam Neighborhood
اوقات نماز Mazra‘at al Ghabbār, (Mazra`at al Ghabbar)
اوقات نماز Sīdī aţ Ţawīlah, (Sidi at Tawilah)
اوقات نماز Sāniyat ‘Aqīlat Ifransī, (Saniyat `Aqilat Ifransi)
اوقات نماز Sīrat al Ḩaffān, (Sirat al Haffan)
اوقات نماز Qatar Neighborhood
اوقات نماز Wādī Ḩalq ar Rabaḩ, (Wadi Halq ar Rabah)
اوقات نماز Al Hawary
اوقات نماز Al Ḩamrā’, (Al Hamra')
اوقات نماز Hadwalah
اوقات نماز Al Masākin Bū ‘Aţanī, (Al Masakin Bu `Atani)