اوقات نماز Az Zāwiyah

LY / Az Zāwiyah / Az Zāwiyah

جهت قبله Az Zāwiyah

N E S W

جهت قبله Az Zāwiyah

°105.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Az Zāwiyah, Az Zāwiyah: °105.6 :جهت قطب نما °107.6 :جهت واقعی °1-2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Az Zāwiyah, Az Zawiyah, Baladiyat az Zawiyah, Baladīyat az Zāwiyah, Muhafazat az Zawiyah, Muḩāfaz̧at az Zāwiyah, Sha`biyat az Zawiyah, Sha‘bīyat az Zāwiyah, alzawyt, mhafzt alzawyt, الزاوية, شعبية الزاوية, محافظة الزاوية

اوقات نماز Bi’r at Tā’ib, (Bi'r at Ta'ib)