اوقات نماز Al Jafārah

LY / Al Jafārah / Al Jafārah

جهت قبله Al Jafārah

N E S W

جهت قبله Al Jafārah

°106.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Al Jafārah, Al Jafārah: °106.1 :جهت قطب نما °108.1 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Al Jafārah, Al Jafarah, Muhafazat al Jafarah, Muḩāfaz̧at al Jafārah, Sha`biyat al Jafarah, Sha‘bīyat al Jafārah, aljfart, mhafzt aljfart, الجفارة, شعبية الجفارة, محافظة الجفارة

اوقات نماز Ra’s al Anbaţ, (Ra's al Anbat)
اوقات نماز Ra’s Abū Ma‘zah, (Ra's Abu Ma`zah)
اوقات نماز Ra’s al Faqīrah Islīḩah, (Ra's al Faqirah Islihah)
اوقات نماز Bi’r al Ḩājj Manşūr, (Bi'r al Hajj Mansur)
اوقات نماز Bi’r at Tīyāb, (Bi'r at Tiyab)
اوقات نماز Bi’r ar Rab‘, (Bi'r ar Rab`)
اوقات نماز Ra’s al Lifa‘, (Ra's al Lifa`)
اوقات نماز Bi’r Mas‘ūd, (Bi'r Mas`ud)
اوقات نماز Qabīlat Awlād Ḩarb, (Qabilat Awlad Harb)
اوقات نماز Qabīlat Awlād Tantūsh, (Qabilat Awlad Tantush)
اوقات نماز Ra’s as Sa‘dānīyah, (Ra's as Sa`daniyah)
اوقات نماز Bi’r al Ḩammāmāt, (Bi'r al Hammamat)
اوقات نماز Bi’r Abū Khurayş, (Bi'r Abu Khurays)
اوقات نماز Bi’r Miftāḩ al Hummālī, (Bi'r Miftah al Hummali)
اوقات نماز Ra’s Abū ‘Imāmah, (Ra's Abu `Imamah)
اوقات نماز Ra’s al Barādhi‘ī, (Ra's al Baradhi`i)
اوقات نماز Bi’r Khalīfah Bin al Ḩājj, (Bi'r Khalifah Bin al Hajj)
اوقات نماز Ra’s al Barādi‘, (Ra's al Baradi`)
اوقات نماز Qabīlat Awlād Su‘ūd, (Qabilat Awlad Su`ud)