اوقات نماز Kiritimati

KI / Line Islands / Kiritimati

جهت قبله Kiritimati

N E S W

جهت قبله Kiritimati

°315.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Kiritimati, Line Islands: °315.9 :جهت قطب نما °325 :جهت واقعی °1-9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kiritimati, Christmas Island

اوقات نماز Line Islands
اوقات نماز Kiritimati Island
اوقات نماز Kiritimati Lagoon
اوقات نماز Kiritimati Island
اوقات نماز Line Islands
اوقات نماز Kiritimati Lagoon
اوقات نماز South Passage
اوقات نماز Cook Island
اوقات نماز Benson Point
اوقات نماز South Passage
اوقات نماز former Paris Village
اوقات نماز Benson Point
اوقات نماز Cook Island
اوقات نماز former Paris Village
اوقات نماز Semple Reef
اوقات نماز Semple Reef
اوقات نماز Cochrane's Reef
اوقات نماز Cochrane's Reef
اوقات نماز Cook Island Passage
اوقات نماز Cook Island Passage
اوقات نماز London Port
اوقات نماز London Port
اوقات نماز London Village
اوقات نماز London Village