اوقات نماز Onotoa

KI / Gilbert Islands / Onotoa

جهت قبله Onotoa

N E S W

جهت قبله Onotoa

°288.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Onotoa, Gilbert Islands: °288.3 :جهت قطب نما °297.8 :جهت واقعی °1-9.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Onotoa

اوقات نماز Onotoa Atoll
اوقات نماز Otowae Village
اوقات نماز Onotoa Lagoon
اوقات نماز Inter-Islands Causeways
اوقات نماز South Boat Channel