اوقات نماز Nonouti

KI / Gilbert Islands / Nonouti

جهت قبله Nonouti

N E S W

جهت قبله Nonouti

°289 :جهت قطب نما
جهت قبله Nonouti, Gilbert Islands: °289 :جهت قطب نما °298.3 :جهت واقعی °1-9.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nonouti, NON

اوقات نماز Nonouti Island
اوقات نماز Tebwerewi
اوقات نماز Nonouti Lagoon