اوقات نماز Butaritari

KI / Gilbert Islands / Butaritari

جهت قبله Butaritari

N E S W

جهت قبله Butaritari

°291.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Butaritari, Gilbert Islands: °291.5 :جهت قطب نما °300.4 :جهت واقعی °1-8.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Butaritari

اوقات نماز Butaritari Atoll
اوقات نماز Butaritari Lagoon