اوقات نماز Beru

KI / Gilbert Islands / Beru

جهت قبله Beru

N E S W

جهت قبله Beru

°289 :جهت قطب نما
جهت قبله Beru, Gilbert Islands: °289 :جهت قطب نما °298.5 :جهت واقعی °1-9.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Beru, Eliza, Francis Island, Maria, Peroat, Peru Island

اوقات نماز Beru Island
اوقات نماز Tabukiniberu Village
اوقات نماز Nuka Lagoon
اوقات نماز Nuka Village
اوقات نماز Rongorongo Village
اوقات نماز Coconut Plantations
اوقات نماز Aoniman Village
اوقات نماز Teteirio Village
اوقات نماز Espiègle Anchorage, (Espiegle Anchorage)
اوقات نماز Autokia Village
اوقات نماز Eriko Village
اوقات نماز Tabiang Village
اوقات نماز Kariraia Causeway