اوقات نماز Arorae

KI / Gilbert Islands / Arorae

جهت قبله Arorae

N E S W

جهت قبله Arorae

°288.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Arorae, Gilbert Islands: °288.1 :جهت قطب نما °297.7 :جهت واقعی °1-9.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arorae, Arorai, Arurai, Hope Island, Hurd

اوقات نماز Arorae Atoll
اوقات نماز Tamaroa Village
اوقات نماز Taribo
اوقات نماز Blasted Reef Pass
اوقات نماز Coconut Plantations
اوقات نماز Good Weather Anchorage
اوقات نماز Roreti Village
اوقات نماز Babaroroa
اوقات نماز Batitotai