اوقات نماز Abemama

KI / Gilbert Islands / Abemama

جهت قبله Abemama

N E S W

جهت قبله Abemama

°289.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Abemama, Gilbert Islands: °289.7 :جهت قطب نما °298.9 :جهت واقعی °1-9.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Abemama, AEA, Ampemama, Atol Abemama, a bei ma ma huan jiao, abemama, abmama, Αμπεμάμα, Абемама, Աբեմամա, אבמאמה, آبماما, აბემამა, 阿貝馬馬環礁, 아베마마

اوقات نماز Abemama Island
اوقات نماز Abemama Lagoon
اوقات نماز Henson Rocks