اوقات نماز Ala-Buka

KG / Jalal-Abad / Ala-Buka

جهت قبله Ala-Buka

N E S W

جهت قبله Ala-Buka

°238 :جهت قطب نما
جهت قبله Ala-Buka, Jalal-Abad: °238 :جهت قطب نما °242.9 :جهت واقعی °1-4.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ala-Buka, Ala-Bukinskij, Ала-Букинский

اوقات نماز Zhdanovo
اوقات نماز Ala-Buka
اوقات نماز Sapalak
اوقات نماز Joy-Belent
اوقات نماز Cho‘loq-Tuma, (Cho`loq-Tuma)
اوقات نماز Vodokhranilishche
اوقات نماز Orto-Tokoy
اوقات نماز Urochishche Lazvan