اوقات نماز West Pokot

KE / West Pokot / West Pokot

جهت قبله West Pokot

N E S W

جهت قبله West Pokot

°11.1 :جهت قطب نما
جهت قبله West Pokot, West Pokot: °11.1 :جهت قطب نما °12.4 :جهت واقعی °1-1.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

West Pokot, West Pokot District, West Pokot County, West Suk District

اوقات نماز Ninyit
اوقات نماز Sinjo
اوقات نماز Kainoth