اوقات نماز Meru

KE / Meru / Meru

جهت قبله Meru

N E S W

جهت قبله Meru

°5.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Meru, Meru: °5.2 :جهت قطب نما °5.9 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Meru, Meru Central

اوقات نماز Luguso
اوقات نماز Muruugi
اوقات نماز Upper Imenti Forest
اوقات نماز Kathita Munyi
اوقات نماز Thaie