اوقات نماز Kakamega

KE / Kakamega / Kakamega

جهت قبله Kakamega

N E S W

جهت قبله Kakamega

°11.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Kakamega, Kakamega: °11.6 :جهت قطب نما °12.8 :جهت واقعی °1-1.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kakamega, Kakamega District

اوقات نماز Handidi
اوقات نماز Lubao
اوقات نماز Indangalasia
اوقات نماز Musala
اوقات نماز Shikusa
اوقات نماز Ichina
اوقات نماز Mukaba
اوقات نماز Mahiakato
اوقات نماز Indangalasia
اوقات نماز Matiha
اوقات نماز Shamberere
اوقات نماز New Kakunga