اوقات نماز Fano Adriano

IT / Abruzzo / Fano Adriano

جهت قبله Fano Adriano

N E S W

جهت قبله Fano Adriano

°122.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Fano Adriano, Abruzzo: °122.9 :جهت قطب نما °125.6 :جهت واقعی °1-2.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fano Adriano, Comune di Fano Adriano

اوقات نماز Pietracamela
اوقات نماز Fano Adriano
اوقات نماز Rio Arno
اوقات نماز Monte Alfieri
اوقات نماز Poggio Umbricchio
اوقات نماز Intermesoli
اوقات نماز Senarica
اوقات نماز Intermesoli
اوقات نماز Piano Vomano
اوقات نماز Aiello
اوقات نماز Macchia Vomano
اوقات نماز Cerqueto
اوقات نماز Cerqueto
اوقات نماز Macchia Vomano
اوقات نماز Tintorale
اوقات نماز Rio Arno
اوقات نماز Fano Adriano
اوقات نماز Pietracamela
اوقات نماز San Giorgio
اوقات نماز Santa Croce
اوقات نماز Piano Vomano
اوقات نماز Aprati
اوقات نماز Aiello
اوقات نماز Poggio Umbricchio
اوقات نماز Monte Alfieri
اوقات نماز Senarica
اوقات نماز Cusciano
اوقات نماز San Giorgio
اوقات نماز San Giorgio
اوقات نماز Nerito
اوقات نماز Cusciano
اوقات نماز Tintorale
اوقات نماز Aprati
اوقات نماز Nerito
اوقات نماز Senarica
اوقات نماز Prato Selva
اوقات نماز Altavilla